Вести

ОДРЖАНА 4. СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

На заседању Привременог органа општине Ковин, одржаном данас, 9. марта, донета је Одлука о приступању реализацији радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (у складу са условима конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, одобрава се учешће општине Ковин сопственим средствима у износу од 2,4 милиона динара на целокупну вредност извршених радова, обезбеђено локалним буџетом за текућу годину), затим Одлука о приступању реализацији пројекта „Санација водовода – замена азбест цементних цеви у Улици пролетерска и делу Улице Петра Драпшина од Улице Немањине до Улице цара Лазара (обе стране) у Ковину“ (такође у складу са покрајинским конкурсом, где је учешће општине Ковин 20% вредности пројекта, у износу од 3,99 милиона динара (са ПДВ-ом 7,99 милиона, што је обезбеђено буџетом за 2020. годину).
Привремени орган донео је и Одлуку о приступању реализацији пројекта „Популаризација и промоција туристичке понуде општине Ковин, постављањем туристичке сигнализације“. Реализација овог пројекта иначе је предвиђена Стратегијом одрживог развоја општине Ковин за период 2014-2020, а у складу је са конкурсом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам о додели бесповратних средстава локиалним самоуправама „за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2020. години“.
Прихваћене су и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01. до 31.12.2019. године.
Дата је сагласност Месној заједници Скореновац за извођење радова на инвестиционом и текућем одржавању објекта.
Привремени орган прихватио је записнике буџетског инспектора о извршеном инспекцијском надзору над надзираним субјектима, Општинским ватрогасним савезом и ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
Дате су сагласности о дозволи прелаза преко парцеле број 1560/2, Бранки Давидовић из Гаја и преко парцеле број 1560/2, Јелени Ереш из Гаја.
Сагласност је дата привредном друштву „Almex“ доо из Панчева, да може користити податке за бунар ББ-1 у Баваништу.
Усвојен је анекс II Уговора о закупу стана између Општине Ковин и Сабаете Крничан из Мраморка. 
Донето је решење о разрешењу и именовању по једног члана и заменика члана Изборне комисије у сталном саставу: на предлог одборничке групе „Покренимо Ковин“, за члана под бр. 4 је именован Радован Вукосављевић (уместо Данка Ловића) а за заменика члана под бр. 7, на предлог одборничке групе „Домаћински за Ковин“ Иван Трусић (уместо Красимира Стојиљковића).